Scheidingsbemiddeling

Zowel voor een officiële echtscheiding (beëindiging van een huwelijk) als voor een beëindiging van een relatie met wettelijk of feitelijk samenwonen, kan je beroep doen op mij, als 'erkend' bemiddelaar. Echtscheidingsakten, ouderschapsplannen of andere documenten kunnen dus door mij opgemaakt worden.

MEER...

___________________________


Tijdens de bemiddeling kan ik als erkend bemiddelaar:

  • Informatie geven over hoe een rechtbank 'normaal gezien' over jullie situatie zou beslissen

  • Jullie eventuele psychologische moeilijkheden, teleurstellingen en blokkades een gepaste plaats geven

  • De communicatie verbeteren of kalmeren

  • Ervoor zorgen dat jullie het gevoel hebben gelijkwaardig te zijn en evenveel inspraak te hebben

  • Een creatieve regeling uitwerken, die tegemoet komt aan jullie behoeften en die van de kinderen


Er hoeven geen advocaten bij bemiddeling betrokken te worden, tenzij jullie dat zelf wensen. Verschijnen voor de rechtbank is dikwijls niet (meer) nodig.

Indien jullie getrouwd waren, dienen de opgemaakte 'scheidingsdocumenten' wel opgestuurd te worden naar de rechtbank, die dan jullie echtscheiding officieel zal vaststellen.


Ook indien jullie nog niet weten op welke manier jullie zouden willen scheiden (via rechtbank, notaris of bemiddeling) kunnen jullie bij impacta terecht voor meer informatie, advies en/of afweging van de mogelijkheden.


De prijs bedraagt 80,00 EUR/uur. Een sessie duurt in principe één uur, tenzij jullie een langere bijeenkomst verkiezen. Er hoeft geen BTW betaald te worden. Indien jullie inkomen laag is, kan er gekeken worden of jullie in aanmerking komen voor sociaal tarief en/of rechtsbijstand, in welk geval de kosten gedeeltelijk of zelfs helemaal door de overheid worden betaald.


Contacteer mij voor een verkennend gesprek via mail of telefoon, eb@impacta.be of 0486/780664.


Ik bied professionele begeleiding en maatwerk bij de twee voornaamste facetten van een scheiding, namelijk:

  • de verdeling van jullie gemeenschappelijke goederen. Wie krijgt wat?

  • de afspraken omtrent het toekomstige ouderschap over jullie kinderen. Waar zullen deze verblijven? Hoe worden de kosten verdeeld? Zal er nog worden overlegd tussen de ouders en hoe?


Alles gebeurt in overleg, met respect voor de meningsverschillen. Jullie beslissen zelf over de regeling en over hoe gedetailleerd deze dient te zijn. Op die manier houden jullie zelf de touwtjes in handen.