Trainingen

Wil je graag een theoretisch kader rond bepaalde sociale vaardigheden?

Wil je gepaster en duidelijker kunnen communiceren met anderen?

Wil je op een verbindende manier kunnen leidinggeven, zodat je iedereen meehebt?

Dan kan impacta jou helpen met een training op maat.

De trainingen waarin impacta zich gespecialiseerd heeft, hebben voornamelijk met 'communicatie' en 'leiderschap' te maken.

Het zijn steeds traingen met een voldoende theoretische onderbouw, afgestemd op jouw eigenheid als mens en deze van jouw bedrijf of organisatie.

MEER...

___________________________


Impacta biedt meer dan een klassieke theoretische training. De vragen 'wie ben ik' en 'hoe wil ik evolueren rond dit thema' worden standaard mee opgenomen in het programma. Op die manier leer je niet alleen iets theoretisch, maar ook iets over jezelf. In de training word je jou bewust van jouw talenten en valkuilen rond het thema en hoe je daar rekening mee kan houden.


Impacta biedt enerzijds 'open trainingen' aan, waarop iedereen zich afzonderlijk kan inschrijven. Deze trainingen gaan steeds door in Gent, bij VZW La Verna of bij Pygmalion, twee organisaties waarmee impacta samenwerkt. Deze open traingen hebben een standaardduur van 2 dagen.


Anderzijds kan impacta ook 'in company trainingen' geven. Na een vrijblijvend intakegesprek worden dan de training op maat uitgewerkt voor jouw bedrijf of organisatie, met een (gespreid) traject van 1 dag tot 5 dagen. Zo een training geeft de mogelijkheid om te werken met concrete cases van jouw bedrijf of organisatie.