Edward Burvenich

Wie ben ik?


Ik ben Edward.


Een dertiger uit Gent, met een eigen kijk op het leven.


Ik beschouw me in de eerste plaats als een veelzijdig persoon; niet als iemand die makkelijk in een hokje te krijgen is. Integendeel, ik vind het net fijn om af en toe totaal nieuwe facetten van mezelf te ontwikkelen.Mensen omschrijven me vaak - ook in mijn manier van begeleiden - als:

  • diepzinnig: ik ben iemand die graag werkt met de dingen die wat dieper liggen in onszelf. De diepere zaken zijn de zaken die ons raken en voor ons belangrijk zijn. Voor mij is het belangrijk om mensen te kunnen helpen om daar naar te luisteren en iets mee te doen.

  • luchtig en speels: het is voor mij belangrijk dat er bij processen ook zuurstof wordt toegevoegd. Teveel in de zwaarte blijven hangen, is niet fijn. Ik vind het een kunst om ook met zwaardere processen op een speelse en luchtige manier te kunnen omgaan. Dan krijgt de zwaarte zuurstof en wordt ze lichter.

  • serieus en relativerend: Ik beschouw mezelf als iemand die aanvoelt wanneer er serieus dient omgegaan te worden met problemen en wanneer er nood is aan relativering, waarbij ik dan vaak humor gebruik.

  • authentiek: het eerlijk uiting kunnen geven aan wat ik voel, in respect voor de anderen, is voor mij fundamenteel.

  • eigenzinnig: ik doe graag de dingen vanuit een eigen kijk. Toch behoed ik me voor het feit dat ik mijn kijk zou opdringen aan anderen. Integendeel, ik wil mensen stimuleren om meer keuzes te maken vanuit de eigen kijk en beleving.

  • empathisch: ik vind het boeiend om me te verplaatsen in de schoenen van de anderen en mij in te leven in zijn of haar verhaal en/of standpunt.


Mijn opleidingen en vormingen


Gespecialiseerde opleidingen:

- Opleiding tot individuele en teamcoach, vanuit de gestaltpsychologie (IVC Kortrijk 2014)

- Postgraduaat professionele coach (basismodule Artevelde hogeschool Gent 2014)

- Universitaire opleiding tot erkend familiaal bemiddelaar (UGent 2013)


Basisopleidingen:

- Master in de rechten (UGent 2005)

- Voormalig advocaat aan de balie te Gent (2005-2014)


Andere vormingen:

- jaaropleiding verbindende communicatie (Blabla, huis voor verbinding, 2019)

- bemiddeling in hoogconflictueuze situaties (Interactie-academie, 2016)

- inleiding tot het oplossingsgericht coachen (2015)

- inleiding tot het waarderend coachen, methode van Jef Clement (2014)

Mijn professioneel verhaal


Professioneel heb ik altijd het volgende gewild: mijn talenten kunnen inzetten en geapprecieerd worden omwille van wie ik ben. Om die reden vond en vind ik het belangrijk dat ik maatschappelijk 'de juiste plaats' inneem, waarbij ik mijn talenten maximaal kan inzetten. Tot nu toe is mijn professionele loopbaan een parcours geweest waarbij ik steeds dichter kwam en kom bij die - voor mij - 'ideale plaats'.


In het jaar 2000 was ik 18 jaar en begon ik aan mijn studies rechten. Die keuze was ingegeven door het feit dat ik mensen wou helpen, voor hen wou opkomen en hen 'recht wou doen'. Als kind had ik namelijk al een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Mijn studies rechten verliepen zonder problemen en in 2005 begon ik aan de balie als advocaat. Mensen werkten graag met me samen en op de leeftijd van 27 jaar was ik reeds vennoot in een middelgroot advocatenkantoor. De eerste 9 jaar van mijn carrière ontwikkelde ik dus vooral mijn rationele en mentale kant en leerde ik me vooral verbaal uit te drukken. Jammer genoeg stelde ik toen ook vast dat recht vaak krom is, dat wetten vaak een keurslijf zijn en dat de juridische wereld een harde wereld is.


Na negen jaar ben ik dan op zoek gegaan naar een andere professionele positie, een positie waarin mijn fijngevoeligheid en empathisch vermogen meer geapprecieerd zou worden. Dat bracht me bij de vaststelling dat ik vooral mensen wou leren om zichzelf recht te doen, om op te komen voor zichzelf en hun leven in handen te nemen. Om die reden schoolde ik me om tot erkend bemiddelaar en professionele coach, respectievelijk aan de Ugent (2013) en het Instituut voor Communicatie te Kortrijk (2014).


Die opleidingen leidden tot de oprichting in 2015 van impacta, mijn eigen bemiddelings- en coachingspraktijk te Gentbrugge. Helemaal in iets nieuws beginnen was best spannend, maar het voelde – en voelt tot op vandaag – juist.


Intussen groeide mijn zaak tot een praktijk waarbij ik zowel individuen als bedrijven en organisaties begeleid in hun zoektocht naar zichzelf en naar een goede, eerlijke en authentieke verbinding met anderen.


Wat de toekomst nog allemaal zal brengen, is onbekend. Dat ik verder zal evolueren en er nog uitdagingen en verrassingen zullen komen, daar ben ik van overtuigd. Ik zie het met gezonde spanning, maar ook met nieuwsgierigheid tegemoet...